Voorwoord

Dit voorwoord is geschreven naar aanleiding van het online brengen van onze website www.denkoning.be.

Het idee om zelf een website te maken is gegroeid uit de behoefte om de techniek van het bouwen ervan onder de knie te krijgen. De inhoud is achteraf gekomen.

Sinds het niet meer nodig is om de specifieke programmeertalen (javascript, python, html, css …) te kennen, is het veel eenvoudiger geworden om zelf een website te maken.

Dank zij de informatie die terug te vinden is op het World Wide Web en de raadgevingen van Marc (mijn kozijn) ben ik er in het laatste kwartaal van dit jaar aan begonnen.

Met veel vallen en opstaan (vooral ‘vallen’) ben ik erin geslaagd om een eerste ‘versie 00’ van de site klaar te krijgen tegen het eind van 2020, zoals initieel gepland.

Deze versie is verre van voltooid en heeft enkel de pretentie van ‘te bestaan’. Veel moet nog geleerd worden, de lay-out en de inhoud moeten nog (serieus) onder handen worden genomen …. maar we zijn gestart en dat is het belangrijkste!

Daarom aarzel niet om uw commentaar te geven: alle kritiek is welkom (ook de positieve).

 

Technische gegevens:

Worldpress 5.6

Thema: Astra

Editing tool: Elementor 3.0.14

Hosting: Easyhost

LAAT ONS HET VERHAAL VERTELLEN VAN 'Den koning'

Wanneer het idee is ontstaan om voor onze projecten een website te maken, kwam spontaan de vraag: welke naam geven we de site?

Initieel dachten we het letterwoord ‘TuKK: Tussen Kunst en Kitsch’ te gebruiken.

Goed idee, maar hoe verantwoord je deze keuze?

Om onze interpretatie van ‘Kunst’ en ‘Kitsch’ te duiden, lichten we even de definitie van deze begrippen toe:

Kitsch wordt omschreven als onechte-, schijnkunst, namaak. Kitsch is de veelal laatdunkend bedoelde benaming voor artistieke werken die worden gekenmerkt door sentimentaliteit, sensatiezucht of gladheid. Kitsch wordt dikwijls vereenzelvigd met smakeloos, lelijk of slecht.

 

 

Kunst daarentegen is het vermogen om dat wat in geest of gemoed leeft of gewekt is, op zodanige wijze tot uiting te brengen, dat het kan ontroeren door schoonheid. Kunst is een ambacht dat bedoeld is om de zintuigen te prikkelen.

Daar we beiden menen dat we nog heel, heel veel werk hebben om ons ‘ambacht’ onder de knie te krijgen,menen we dat onze producten nog niet voldoen aan de definitie Kunst. Vandaar dus de titel TuKK, doch ……………………

DEN KONING

Na te hebben vastgesteld dat dit toch eigenlijk niet zo’n vindingrijke titel was, wensten we toch iets origineler uit de hoek te komen.

 

Op zoek naar een woonst die voldoende ruimte kon bieden om activiteiten en interesses onder te brengen, zijn we eind 2010 op zoek gegaan naar, bij voorkeur, een te renoveren boerderij. Na half Oost-Vlaanderen afgereden te hebben, zijn we gestoten op een gedeeltelijk gerenoveerde/ vervallen hoeve in Sint-Maria-Lierde (Vlaamse Ardennen).

Uit archieven is gebleken dat onze hoeve een ‘hofstede(ke)’ was, ‘Den Koning‘ genaamd. Wat de oorsprong van deze naam betreft hebben we (tot nu toe) enkel kunnen achterhalen dat deze hoeve gelegen is in de kouter ‘Den Koning‘.

Een woonst met een eigen naam is origineel genoeg om ons te inspireren om de domeinnaam van onze website hiernaar te noemen.

Enige andere ‘Royalistische’ bedenking moet er niet achter gezocht worden.